PRACOWNIA DOKUMENTACJI PRZECIWPOŻAROWYCH
I BEZPIECZEŃSTWA PRACY

 ROK ZAŁOŻENIA 1980

Oferta
- prowadzenie spraw ochrony ppoż. i bhp w firmach
- oceny zagrożenia wybuchem
- oceny ryzyka zawodowego
- projekty zabezpieczeń przeciwpożarowych
- projekty instalacji gaśniczych i alarmowych
- instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
- plany ewakuacyjne na wypadek pożaru
- systemy HACCP i Dobre Praktyki
- opracowania dotyczące zwalczania awarii toksycznych środków przemysłowych
- opinie i analizy
- doradztwo i konsultacje

Szkolenia
   - wstępne i okresowe w zakresie bhp i ppoż.
   - specjalistyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zwalczania awarii chemicznych

Zabezpieczenia
   - impregnacja ognioochronna drewna i tkanin firm zachodnich i krajowych
  

Kontakt:
43-316 Bielsko-Biała; ul. Doliny Miętusiej 26/16
mgr inż. Marek Świstun
tel. kom. 0603 636 524
email:
bhp@bhp.bielsko.pl

przepisy bhp

webdesign: kompmar.net.pl